-Hızlı tedavi başlangıcı durum ve beklenti analizi projesi hakkında-

''Hızlı tedavi başlangıcı'' #kanittemelliaktivizm yaklaşımı ve #hivhakkindahersey sloganıyla *Türkiye'nin en çok başvurulan #hivbilgisi kaynağı olan Kırmızı Kurdele İstanbul tarafından yerel düzeyde bilime dayalı saha bilgisi üretebilmek ve bu verilere (kanıtlara) dayalı yerel/küresel aktivizm araçları geliştirebilmek amacıyla kurgulanarak hayata geçirilmiş bir durum ve beklenti analizi projesidir.

Bilindiği gibi Dünya HIV biliminin 1996 yılında ilk ART'nin çıkışından bu yana kat ettiği uzun yolda gelinen bugünkü nokta; HIV ile yaşayan bireylerin günde tek bir tablet ile pratik ve uyumu kolay bir HIV ilaç tedavisi sürdürmelerine olanak sağlamaktadır.  Aynı zamanda çok kısa sürede viral baskı ile **Belirleneyemen seviyeye ulaşma ve yeni bulaşların önlenmesi fırsatı da sunan bu gelişmelerin sunduğu tedavi uyumu kolaylığının, HIV takibi yapan hekimlerin işlerini kolaylaştırdığı da söylenebilir.

Dünya genelinde, yine bu gelişme süreçlerinin doğal bir aşaması olarak HIV tanısı konulan gün ile HIV ilaç tedavisine başlanan gün arasındaki sürenin olabildiğice kısaltılmasına yönelik arayışlar ve öneriler konuşulmakta ve bu sürenin olabildiğinde kısaltılmasının hem HIV ile yaşayan birey hem de toplum sağlığı açısından faydalarının altı çizilmektedir.


Kırmızı Kurdele İstanbul ''Hızlı tedavi başlangıcı durum ve beklenti analizi projesi'' ile hem doğal çalışma arkadaşları olan hekimlerin, hem de öncelikli hedef kitlelerinden olan HIV ile yaşayan bireylerin bu konudaki beklentilerini, güncel durumu ve engelleri anlamayı hedeflemektdir.

Bu anketlerden elde edilecek veriler bilimsel yöntemlerle analiz edilerek, 19-22 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Ulusal HIV/AIDS Kongresinde tüm hekim çalışma grupları ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Künye

Proje Koordinatörü: Arda Karapınar
Proje Sekreteryası: Kırmızı Kurdele İstanbul
Proje finansmanı: Kırmızı Kurdele İstanbul öz kaynaklar

Proje dijital altyapı ve web-sitesi: ConsuliX Digital

*2018 - 2019 - 2020 (ilk 6 ay) karşılaştırmalı Alexa, SimilarWeb analizlerine göre

**Belirlenemeyen eşittir Bulaştırmayan temeline sağlam bilimsel delilleri alan basit fakat çok önemli bir kampanyadır.

HIV ile yaşayan bireylerin uzun ve sağlıklı yaşayabileceklerini, çocuk sahibi olabileceklerini ve başkalarına HIV bulaştırmaktan asla endişelenmemeleri gerektiğini duyuran bu kampanya, hem HIV pozitif bireylerin hem de onların yakınlarının bu gerçekleri anlamalarını

sağlayarak kamuoyunu etkilemekte oldukça başarılı olmuştur. CDC’nin resmi olarak kampanyanın temelindeki bilimsel gerçeklerin arkasında

durması ise kampanyayı HIV ile mücadelede 2017’nin en önemli mesajı haline getirmiştir

 The Lancet (Kasım 2017)